Családok helyben maradásának elősegítése a vidéki térségekben

 

„Családok helyben maradásának elősegítése a vidéki térségekben"

Nagypáliban megrendezésre került az első közös szakmai program, melynek fő témája a családok helyben maradása volt. Ezt a fórumot civil és önkormányzati szervezetek vezetőinek, szakembereknek a bevonásával szerveztük. A tárgya főként a 3000 fő alatti települések problémáinak megvitatása volt, a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat, ötleteiket.

Ezután Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor tartott beszédet, melyben a település elmúlt 15 évének változását mutatta be. Elmondta, hogy milyen fejlesztéseken ment keresztül a falu, milyen rendezvényeket valósítottak meg, mik a célok. Ezek eredménye pedig, hogy a falu lakosainak száma majdnem a kétszeresére nőtt.

A közös program eredményesnek bizonyult, jó hangulatban telt, az elhangzottak pedig hozzásegítik a falut ahhoz, hogy megoldja a fennálló problémákat. A program kitűnő induktora volt a változásoknak, egy ilyen fórum összekovácsolja az embereket, és együttes gondolkodással könnyebben kitalálják a megoldást.